top of page

FAQ

 • Voor welke doelgroep en leeftijdscategorie is het boek "Zwarte tranen" geschikt?"
  Het boek Zwarte tranen is enkel en alleen maar geschikt voor volwassenen. (18+) Zwarte tranen is een thriller. Sommige hoofstukken kunnen door bepaalde lezers als schokkend of aanstootgevend ervaren worden. Het boek is daardoor niet bestemd voor de gevoelige lezer.
 • Wat zijn de verzendkosten?
  De verzendkost voor verzending binnen België bedraagt €2,50 per levering. De verzendkost voor verzending naar Nederland bedraagt €5,00 per levering.
 • Met welke betaalmiddelen kan ik de aankoop van mijn boek betalen?
  U kan uw boek betalen met Bancontact, kredietkaart, Paypal of Ideal.
 • Privacy Policy - GDPR
  Privacy Policy (GDPR) PRIVACY POLICY & BESCHERMING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS. (GDPR) ​ Privacyverklaring Vonkumbruck.com powered by Monniken lab: Vonkumbruck.com (HR&M Solutions - Monnikenlab) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u altijd terecht bij ons via: info@vonkumbruck.com of info@monnikenlab.com Adres: HR&M Solutions - Monnikenlab Witte weg 14 B-3582 Koersel België BTW:BE0643.903.618 Info@monnikenlab.com Verwerkingsdoeleinden: Vonkumbruck.com (HR&M Solutions Monniken lab) verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en reclame). Rechtsgronden van de verwerking: Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van onderstaande punten uit artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming: a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden; b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen; In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Cookies: Vonkumbruck.com maakt gebruik van cookies om onder meer statistieken bij te houden via Google Analytics. Tijdens een bezoek aan onze site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Er wordt gebruik gemaakt van 'First party cookies’. Dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren en het gebruiksgemak en prestaties te verbeteren. Cookies maken het surfen op onze website veel aangenamer. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Overmaken aan derden: De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Vonkumbruck.com (HR&M Solutions - Monniken lab) Persoonsgegevens worden niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Von Kumbruck.com (HR&M Solutions - Monniken lab) neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens. Bewaarperiode: De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens: De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: - zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of - een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@vonkumbruck.com of info@monnikenlab.com met als onderwerp: mijn persoonsgegevens. Direct marketing & uitschrijven op de nieuwsbrief: De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Indien de klant zich heeft aangemeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief van Vonkumbruck.com kan hij/zij zich ten allen tijde hierop uitschrijven. Hiervoor stuurt u een mail naar: info@vonkumbruck.com met de vermelding "uitschrijven op nieuwsbrief". Klacht: De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be). Laatste wijziging van dit bericht: 02-07-2020
 • Hoe zal mijn boek geleverd worden?
  Uw boek wordt door Bpost bij u aan huis geleverd.
 • Wat is de levertermijn?
  Wij doen er alles aan om het door u bestelde boek zo snel als mogelijk bij u thuis te laten leveren. Als u bestelt voor 18u zal het boek in principe de volgende werkdag per post naar het door u doorgegeven adres verzonden worden. (levertermijn België: 2-3 werkdagen - levertermijn Nederland 2-5 werkdagen) **Hou er a.u.b. rekening mee dat uw bestelling bij drukke periodes vertraging kan oplopen**
bottom of page